Provozovatelem internetových stránek www.ukecanaveverka.com je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Anastasia Albertova, IČ 11939796, se sídlem Dolenice 50, 671 78, Dolenice.

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité.

Proto byla vypracována následující stránka s informacemi o ochraně osobních údajů, abyste pochopili, jak zpracováváme, shromažďujeme, spravujeme a ukládáme vaše osobní údaje.

Navštívením našich webových stránek a/nebo kontaktováním nás prostřednictvím kontaktního formuláře, projevujete souhlas s tím, že budete vázání těmito zásadami ochrany osobních údajů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v platném znění od 6.3.2023


vycházející z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation), (dále jen “GDPR”), přijaté fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona Anastasiou Albertovou, IČ 11939796, se sídlem Dolenice 50, 671 78, Dolenice, ve vztahu k zákazníkům:

Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů:

Při zpracování osobních údajů máme roli správce osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsme pro naše zákazníky online výuky českého jazyka pro cizince, v případě, kdy uzavíráme smlouvu s fyzickými osobami, které se účastní našich lekcí. Osobní údaje v takovém případě získáváme přímo od zákazníků, tedy od subjektů osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů:

Jako správci využíváme osobní údaje, které nám poskytují zákazníky k tomu, abychom s nimi mohli uzavřít smlouvu a tuto smlouvu následně plnit. Součástí naší práce je organizace jazykové výuky a vedení evidence o průběhu výuky, k čemuž osobní údaje potřebujeme. U jednorázové zkušební lekce máme též zákonné závazky týkající se zpracování a uchovávání osobních dat zákazníků.

Zpracováváme také údaje zájemců o jazykovou výuku, kteří využili naš formulář pro zápis na zkušební lekci. V tomto případě jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje v rámci opatření přijatých před plněním smlouvy na žádost subjektu osobních údajů.

Našim zákazníkům nebo zájemcům o jazykovou výuku, kteří absolvovali zkušební lekci, jsme oprávněni v souladu s GDPR v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem zasílat též další informace a obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů zákazníků a zájemců o jazykovou výuku, kteří absolvovali zkušební lekci, je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce. Nepracujeme s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

V žádném případě nezpracováváme ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro naši práci. Mezi zpracovávanými údaji je zejména jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a bankovní spojení.

Cookies

Soubory cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel přenáší do Vašeho počítače přes internetový prohlížeč (pokud to dovolíte) a které umožňují místům nebo poskytovatelům služeb rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace.

Neshromažďujeme žádné osobní údaje skrz soubory cookies. Úpravou nastavení Vašeho prohlížeče můžete soubory cookies zakázat.

Tato webová stránka používá několik cookies, zejména ty, které se týkají společnosti Google Analytics. Také používáme plugin (doplněk), který nám umožňuje bránit se proti škodlivým útokům, který používá cookies, aby systém odhalil, zda jste skutečný uživatel nebo robot.

Právní základ pro používání těchto cookies je Váš daný souhlas.

Předání osobních údajů dalším osobám:

Vaše osobní údaje nebudou nikdy sdíleny s jinými třetími stranami, než s těmi, které jsou uvedeny níže v tomto odstavci.
Vaše údaje mohou být zpracovány:
- našimi lektory,
- platební bránou Stripe provazovanou společností Stripe, Inc.

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy. Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví. E-mailové adresy zájemců o jazykovou výuku uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů. Spravované a zpracovávané osobní údaje uchováváme v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezeným přístupem. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V rámci GDPR máte řadu různých práv týkajících se Vašich osobních údajů a toho, jak jsou tato data zpracována. Jsou to následující:
- Právo být informován o sbírání a používání vašich osobních údajů

- Právo na přístup k vašim osobním údajům a dalším doplňující informacím, které tvoří osobní data
- Právo opravit vaše osobní údaje; to znamená, že můžete požádat o opravu osobního údaje, pokud se změní, ukáže se být nepřesným nebo neúplným
- Právo na vymazání vašich osobních údajů; to znamená, že máte právo žádat odstranění nebo vymazání osobních údajů
- Právo omezit naše zpracování Vašich osobních dat
- Právo na přenositelnost Vašich dat
- Právo vznést námitky vůči zpracování Vašich osobních dat
- Práva související s automatizovaným rozhodnutím včetně profilování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Navštívením našich webových stránek a/nebo kontaktováním nás prostřednictvím kontaktního formuláře, projevujete souhlas s tím, že budete vázání těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Máte právo odvolat kdykoli svůj souhlas. Pokud tak chcete učinit, napište nám na e-mailovu adresu anmakarova@seznam.cz

Máte také právo, jak je uvedeno výše, na ukončení Vašeho souhlasu s našim zpracováním Vašich osobních dat. Tak jako máte právo odvolat souhlas či uplatňovat některá z výše uvedených práv ze sekce „Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?“.

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost elektronickou poštou na adresu anmakarova@seznam.cz. Případné problémy vstřícně vyřešíme. Pokud nebudete s našim řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na www.uoou.cz.
Made on
Tilda